ARCHES NATIONAL PARK

Arches National Park is een National Park in het oosten van de staat Utah. Het park staat vooral bekend om zijn arches (rotsbogen), unieke rotsformaties in de vorm van een brug die zich over miljoenen jaren gevormd hebben. Arches National Park trekt jaarlijks ongeveer 1 miljoen bezoekers.

Arches National Park is a National Park in the East of the State of Utah. The park is particularly known for its arches (rock arches), unique rock formations in the shape of a bridge that have formed over millions of years. Arches National Park attracts approximately 1 million visitors.

Ongeveer 300 miljoen jaar geleden stroomde een zee in dit gebied die uiteindelijk verdampte. Dikke lagen zout bleven achter die uiteindelijk afgedekt werden met andere rotsen en stenen (Entrada Sandstone).

About 300 million years ago a sea flowed in this area which eventually evaporated. Thick layers of salt remained behind that were eventually covered with other rocks and stones (Entrada Sandstone).

De laag rotsen en stenen op het samengeperste zout werd uiteindelijk bijna 1,5 kilometer dik, maar erodeerde gedurende miljoenen jaren weer weg.

The low rocks and stones on the compressed salt was eventually almost 1.5 km thick, but eroded away into panicked fear for millions of years.

Wij hadden een geweldige tour geboekt bij Moab Tour Company. Hier inspecteert de gids nog even de UTV.

We had a booked a great tour at the Moab Tour Company. Our guide Inspects the UTV briefly.De tour was echt een belevenis en zeer de moeite waard, je komt op plaatsen waar je normaal gesproken nooit komt.

The tour was really a great experience and very worthwhile, you come to places where you normally never come.

Hier stopten wij even om van het uitzicht te genieten

We stopped here to enjoy the view

Hier rusten we even uit in een boog en weer was de omgeving adembenemend

Here we rest in an arc and the environment again was breathtakingIn het park vind je bijna tweeduizend Arches. Een aantal Arches zijn vanaf de weg te zien, maar het overgrote deel is alleen te  bereiken na een fikse wandelpartij.

In the park you'll find almost two thousand Arches. You can see a number of Arches from the road, but the vast majority can only be reached after a big hiking trip.

Hier zit en sta ik in het geweldige Arches National Park

Here I am and sit in the great Arches National

Arches heeft slechts één ingang, in het zuiden van het park aan Route 191. Deze ingang ligt op ongeveer 375 kilometer van Salt Lake City, 540 kilometer van St. George en 730 km van Las Vegas.

Arches has only one entrance, in the South of the park to Route 191. This entry is about 375 kilometers from Salt Lake City, 540 kilometres of St. George and 730 miles from Las Vegas.

Nee, dit is geen ansicht kaart. Bij toeval kwamen we echte cowboys tegen die het vee bij elkaar aan het drijven waren.

No, this is not a postcard. By chance we saw real cowboys drive the cattle together.

Wij hadden bij Moab Adventure Centre een raft tour geboekt. De omgeving was prachtig en de tour was echt de moeite waard maar de raft tour was niet spectaculair genoeg.

We had booked a raft tour at Moab Adventure Centre. The environment was wonderful and the tour was really worth it but the raft tour was not spectacular enough.

Helaas was de rivier een categorie één, zoals je kunt zien was het een rustige tocht.

Unfortunately, the River was a category one, as you can see the ride was quiet.

Onze gids met de hond en al onze bezittingen.

Our guide with the dog and all our possessions.

 

@MK

eXTReMe Tracker