CALIFORNIA - THE GOLDEN STATE
Hoofdstad: Sacramento.

Locatie: De staat Californië grenst in het noorden aan de staat Oregon, in het oosten aan de staten Nevade en Arizona, in het zuiden aan Mexico en in het westen aan de Grote Oceaan.

Klimaat: Californië heeft een wisselend klimaat. In het grootste deel van de staat zijn twee duidelijk verschillende seizoenen te onderscheiden: een droog seizoen (oktober-april) en een regenseizoen (mei-september). In het noorden van Californië valt veel meer regen dan in het zuiden. De kustgebieden in het noorden van de Golden State hebben over het algemeen koele zomers en zachter winters. Langs de zuidkust, van Santa Barbara tot aan Mexico, is het klimaat het hele jaar door zacht, hoewel de zomers bijzonder warm zijn.

Beste reistijd: De beste reistijd is in de periode april - november. Hierbij geldt dat het voor- en najaar het meeste aantrekkelijk zijn. In de maanden april, mei en juni en september en oktober is de temperatuur aangenaam en reizen er minder toeristen. Tijdens de maanden juli en augustus is het niet alleen druk qua toeristen, maar kunnen de temperaturen ook flink oplopen.

Hoogtepunten: Los Angeles, San Diego, San Francisco, Monterey, Redwood National Park, Lassen Volcanic National Park, Yosemite Natonal Park, Sequoia National Park, Joshua National Park te veel om op te noemen.

Tijdsverschil: Pacific Time zone. 9 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van Californie:


Liedjes over Californie:

1.
Beach Boys - California Girls.
2.
Supertramp - Breakfast in America.
3.
Scott McKenzie - San Francisco
4.
Diesel - Sausalito Summer nights.Capital: Sacramento.

Location: The state of California is bordered to the north by the state of Oregon, in the east to the states Nevada and Arizona in the south to Mexico and in the west to the Pacific Ocean.

Climate: California has a variable climate. In most of the State are two distinctly different seasons: a dry season (October-april) and a rainy season (may-september). In northern California is much more rainfall than in the south.The coastal areas in the North of the Golden State generally have cool summers and milder winters. Along the south coast, from Santa Barbara to Mexico, the climate is mild year-round, although the summers are very hot.

Best time to visit: The best time to travel is in the period april-november. Spring and autumn are the most attractive months to travel. In the months of april, may, June, september and October the temperature is pleasant and there are less tourists. During July and August it is not only crowed with tourists but the temperatures can also increase significantly.

Highlights: Los Angeles, San Diego, San Francisco, Monterey, Redwood National Park, Lassen Volcanic National Park, Yosemite Natonal Park, Sequoia National Park, Joshua National Park to much too mention.

Time difference: Pacific Time Zone. 9 hours earlier than the Netherlands. 

History of California:

Songs about California:

1.
Beach Boys - California Girls
2.
Supertramp - Breakfast in America
3.
Scott McKenzie - San Francisco
4.
Diesel - Sausalito Summer Nights.


@MK


 

eXTReMe Tracker