GREENWICH VILLAGE                                                                         BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden in Greenwich Village:

1) Als je op zoek bent naar gezelligheid en terrasjes ga naar Greenwich Village. Dit vinden wij het meest gezellige gedeelte van New York. Vooral in de avonduren komt dit gedeelte van New York tot leven. Greenwich Village ligt tussen 14 street in het noorden aan Broadway in het oosten Houston street in het zuiden en de Hudson River in het westen.
Highlights in Greenwich Village:

1) If you are looking for fun and terraces go to Greenwich Village. This is the most charming part of New York. This section of New York comes to life especially in the evenings. Greenwich Village is located between 14 Street in the north, Broadway in the East, Houston Street in the south and the Hudson River in the West.

Greenwich Village, oftewel the Village (het dorp) is een bruisende wijk in Manhattan. Het bestaat voornamelijk uit fraaie huizenrijen, stille straatjes en leuke hofjes. 'S avonds komt de Village tot leven. Overal zijn cafés, restaurants en genoeg muziekgelegenheden. Ik vind Greenwich Village één van de leukste wijken van Manhattan.

Greenwich Village, or the Village is a bustling neighborhood in Manhattan. It mainly consists of beautiful houses, quiet streets and lovely courtyards. Everywhere there are cafes, restaurants and enough music venues.  I find Greenwich Village one of the nicest neighborhoods of Manhattan.Washington Square is het hart van Greenwich Village. Met mooi weer komt het park tot leven met
straatmuzikanten, studenten, skateboarders, rollerbladers en vele andere aparte figuren, het parkje is dus ideaal om mensen te bekijken.

Washington Square is the heart of Greenwich Village. With good weather, the park comes alive with
street musicians, students, skateboarders, rollerbladers and many other special figures so the park is ideal to watch people.
De grote wit-marmeren boog werd in 1895 opgericht. Ze verving een eerdere houten boog over lower Fifth Avenue ter gelegenheid van het eeuwfeest van de inauguratie van George Washington. Rechts in de boog is een trap. In 1916 drong een groep kunstenaars hier binnen en riep de vrije, onafhankelijke republiek van Washington Square uit.

The large white marble arch was created in 1895. They replaced an earlier wooden bow on lower Fifth Avenue to mark the centenary celebrations of the inauguration of George Washington. On the right side of the arch is a staircase. A group of artists insisted here and called the free and independent republic of Washington Square.Aan het eind van de 18de eeuw was hier een openbare begraafplaats, bij het begin van de graafwerkzaamheden voor het park werden zo'n 10.000 geraamten opgegraven. Ook werden er op het plein duels uitgevochten en tot 1819 werden hier veroordeelden in het openbaar opgehangen. De "hanging Elm" in de noordwesthoek is er nog steeds. Nu is het gelukkig een levendig park.

At the end of the 18th century it was a public cemetery, at the beginning of the excavation work at the park they found 10,000 skeletons. Also, on the square duels were fought and convicts were hanged in public till 1819. The "hanging Elm" is still there in the northwest corner. Now it is a happy lively park.                                                                         


In Greenwich Village ontbreekt het strakke stratenpatroon dat zo kenmerkend is voor de rest van de stad. Hier heb je het gevoel dat je in een dorp rondloopt in plaats van een stad.  

In Greenwich Village the tight street pattern that characterizes the rest of the city is missing. Here, you have a feeling that you are walking in a village instead of a city. 

Voor een gezellig avondje uit wordt MacDougal straat de meest kleurrijke en magnetische locatie voor toeristen genoemd. In MacDougal street vindt je veel cafes en restaurants. Vanaf een uur of 9 (avond) begint het hier gezellig druk te worden. In en rond MacDougal street vindt 's avonds het uitgaansleven plaats.

For a night out MacDougal Street is known as the most colorful and magnetic location for tourists.
In MacDougal Street you will find many cafes and restaurants. From 9 o'clock (evening) it will be pleasantly crowded. The nightlife takes place in and around MacDougal Street.


                                                   De wijk is de thuisbasis van hogere middenklasse gezinnen.
                            
                                          A large majority of the district is home to upper middle class families.
    

Greenwich Village werd bekend in de late 19e tot midden 20e eeuw als een kunstenaars wijk, de Boheemse hoofdstad.

Greenwich Village, however, was known in the late 19th to mid 20th centuries as an artists' haven, the bohemian capital.


De naam van het dorp is verengelst van de Nederlandse naam Groenwijck, wat betekent "Green District".


The name of the village is Anglicized from the Dutch name Groenwijck, meaning "Green District".

                                                                        


De Magnolia Bakery bekend van de serie sex in the city, is één van de lekkerste cup cake bakkers in New York. Ondanks er meerdere gevestigd zijn in New York is de bekendste Magnolia bakkery gevestigd op 401 Bleecker street.

The Magnolia Bakery known for the series sex in the city, is one of the most delicious cup cake bakeries in New York. Despite several are located in New York, the most famous Magnolia Bakkery is located on 401 Bleecker street.


                                                                        Perry straat in Greenwich Village.

                                                                        Perry street in Greenwich Village
.                                                                           Bezoek 173/176 Perry street en stop bij de Richard  Meier luxe appartementen. (hier boven op de foto aangegeven). Deze appartementen worden bewoond door Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick, Willem Dafoe, Juliann Moore en Lili Taylor.

Visit 173/176 Perry Street and stop at the Richard Meier luxury apartments. (indicated on the picture above). These apartments are inhabited by Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick, Willem Dafoe, Juliann Moore and Lili Taylor.                                                     
                                         

________________________________________________________________________________

Onze favoriete restaurants:

1) Éen van ons favoriete Mexicaans restaurant heet
Caliente Cab. Vooral het broodje hete kip is een aanrader! Hij is gevestigd op de hoek van Bleecker street/Varick street of te wel 7th Avenue S.

2) De beste pizza eet je bij John's of Bleecker street,te vinden op 278 Bleecker street. Er staan rijen mensen om binnen de komen maar het is echt het wachten waard. Handig om te weten je kunt hier alleen contant betalen en niet met creditcard of pin.

3) Als je goedkoop en lekker wilt eten ga naar
Hummus Place. Hier kun je het lekkerste broodje Falafel krijgen. Te vinden op 71 7th Avenue South maar ook op ander locaties te vinden.

4) Wat ook een aanrader is het Italiaans restaurant
Trattoria Spaghetto op de hoek van Carmine en Bleeker street tegenover Father Demo Square. Hier kun je heerlijke pasta's eten. Ook in dit restaurant kun je alleen maar contant betalen!

5) Schuin tegenover het restaurant Trattoria Spaghetto (ook op de hoek van Carmine en Bleeker street) heb je een hele goede ijssalon GROM. Behalve het ijs zijn de milkshakes hier erg goed.
________________________________________________________________________________

Our favorite restaurants:

1) One of our favorite Mexican restaurant is named 
Caliente Cab. Especially the hot chicken sandwich is a must! It is located on the corner of Bleecker Street / Varick street or: 7th Avenue S.

2) You can eat the best pizza at John's of Bleecker street, located at 278 Bleecker Street. Mostly, there are people waiting in line, but it's really worth the wait. What is good to know; you can only pay cash here and not with credit or debit card!

3) If you want to eat cheap and tasty go to
Hummus Place. Here you can get the best Falafel sandwich. Hummus Place is located on 71 7th Avenue South but also established in other locations in New York.

4) What  I also recommend is the Italian restaurant Trattoria Spaghetto  on the corner of Carmine and Bleeker street across Father Demo Square. Here you can eat delicious pastas. Also, in this restaurant you can only pay cash!

5) Diagonally across from the restaurant Trattoria Spaghetto (also on the corner of Carmine and Bleeker street) you have a very good ice cream shop called GROM. Besides the ice, the milkshakes are very good!
  4444MK@

eXTReMe Tracker