HARPERS FERRY                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden in Harpers Ferry
:

1)
Highlights in Harpers Ferry:

1)Harpers Ferry is een historische stad in Jefferson County West Virginia. Het is gelegen op de grens van de Potomac en Shenandoah rivieren waar de Staten Maryland, Virginia en West Virginia elkaar kruisen. 

Harpers Ferry is a historic town in Jefferson County, West Virginia. It is situated at the border of the Potomac and Shenandoah rivers where the U.S. States of Maryland, Virginia and West Virginia meet.

Harpers Ferry is historisch gezien bekend door John Brown's inval op de Armory in 1859 en haar rol in de Amerikaanse Burgeroorlog. Hier op de foto de bekende Armory.

Historically, Harpers Ferry is best known for John Brown's raid on the Armory in 1859 and its role in the American Civil War.  Here in the picture the famous Armory.

Het onderste deel van Harpers Ferry ligt op Harpers Ferry National Historical Park. De rest waaronder de hogere bevolkt gebied, is opgenomen in de afzonderlijke Harpers Ferry historische wijk.

The lower part of Harpers Ferry is located within Harpers Ferry National Historical Park. Most of the remainder, which includes the higher more populated area, is included in the separate Harpers Ferry Historic District.                                                                      Binnen in de munitie en wapen kamer.

                                                                         Inside the ammunition and weapon.                                                                                         Verboden voor wapens. 

                                                                                         Forbidden for weapons.                                             Hier sta ik voor de general store achter de Amerikaanse vlag.                   

                                                Me in front of the general store behind the American flag.

       De stad ziet er nog net zo uit als in de 19e eeuw, met kleine houten winkelgevels tegen steile helingen.

 The city still looks the same as in the 19th century, with small wooden shop façades against steep healings.

           De St. Peter's Rooms-katholieke kerk werd gebouwd in 1833, en is de enige kerk in Harpers Ferry.

         The St. Peter's Roman Catholic Church was built in 1833,  and is the only church in Harpers Ferry.

Amtrak het nationale personenvervoer spoorwegsysteem, levert twee keer per dag services (eenmaal in elke richting) in Harpers Ferry. Het wordt ook bediend door de spoorwegdienst MARC commuter. Het passagier treinstation van de stad is gelegen aan het einde van de historische spoorwegbrug over de Potomac in West Virginia. 

Amtrak the national passenger rail system, provides service to Harpers Ferry two times a day (once in each direction). It is also served by the MARC commuter rail service. The city's passenger rail station is located at the West Virginia end of the historic railroad bridge across the Potomac River.

                                                                                  De spoorweg van Harpers Ferry.

                                                                                    The railway of Harpers Ferry.Met de Amtrak trein die midden in Harpers Ferry stopt, is het maar een uur vanaf Washington DC. De omgeving is prachtig en je waant je in een hele andere omgeving. Je kunt hier ook met de auto naar toe maar een treinreis vanaf Washington is een belevenis.

With the Amtrak train that stops in the middle of Harpers Ferry, it is only an hour from Washington DC. The area is beautiful and you feel like you're in a whole other area. You can also use the car, but a train trip from Washington is an experience.                                                        De oude spoorlijn bekend van de serie North en South.

                                                The old railway track known from the serie North and South.

@MK

eXTReMe Tracker