HOUSTON                                                                                                 The skyline of Houston.

Houston is de grootste stad in Texas. In het weekend is de stad behoorlijk uitgestorven maar doorde weeks is het er erg druk.


Houston is the largest city in Texas. At weekends, Houston is deserted but during the week it is very busy.
 

In het centrum van Houston valt niet erg veel te zien. Het zijn voornamelijk kantoor gebouwen. Van alle grote steden die ik in de USA heb gezien is Houston niet één van de mooiste. Ik zou daarom ook niet te lang in deze stad verblijven.

In downtown Houston is not very much to see. They are mainly office buildings. Of all the major cities I've seen in the USA, Houston is not the nicest town. I therefore would not stay too long in this city.Wij waren naar Houston gekomen voor het concert van Fleetwood Mac, het was een geweldige ervaring om deze fantastische band te zien.

We had come to Houston for the concert of Fleetwood Mac, it was a great experience to see such a great band.
_________________________________________________________________________________

                                                                                            Suburbs of Houston

In de buitensteden van Houston kom je prachtige woonwijken tegen met hele mooie winkelcentra's. Dit is een mooi en nieuw centrum in Uptown Park Boulevard.


In the outer suburbs of Houston there are beautiful residential neighborhoods with lots of great shopping centers. This is a beautiful new center in Uptown Park Boulevard.

                                                                                Prachtige woonwijken in Houston.

                                                                             Beautiful neighborhoods in Houston.
________________________________________________________________________________

Tips:

eXTReMe Tracker