Los AngelesHier sta ik op Rodeo Drive de vele en duurste winkels te bekijken.

Here I am window shopping on Rodeo Drive, the most expensive shops are here to find.


Venice Beach is een ontmoetingsplaats van straatartiesten, goochelaars en bandjes die het publiek proberen te vermaken.

Venice Beach is a meeting place of street performers, magicians and bands that try to entertain the audience.

                                                   Prachtige en gezellige woningen in Venice

                                                    Beautiful and cozy apartments in Venice                                                                       Zonsondergang in Los Angeles

                                                                               Sunset in Los AngelesTijdens ons bezoek in Santa Monica zagen we Ron Moss de acteur die Ridge Forrester speelt van de Bold and the Beautiful. Er werd een reclamespotje opgenomen. Ron Moss staat links op de foto met een zwart overhemd aan.  

During our visit in Santa Monica we saw Ron Moss the actor who plays Ridge Forrester on The Bold and the Beautiful. An advertising spot was recorded. Ron Moss stands left in the picture with a black shirt.
________________________________________________________________________

                                                                                              MalibuTegenwoordig is Malibu één groot privéterrein, dat geliefd is bij mensen uit de filmwereld.

Nowadays Malibu is one big private sphere that is loved by people from the film world.                                                          Hier sta ik voor het strand van Malibu

                                                               Here I am in front of Malibu beach
________________________________________________________________________

                                                                                    Santa Barbara                                                                             Heerlijk aan het ontbijt

                                                                                  Delicious breakfast
                                                                                 
Santa Barbara is in één stijl gebouwd. Na een aardbeving in 1925 werd het centrum herbouwd volgens strenge regels die een mediterrane bouwstijl voorschreven. Tegenwoordig is Santa Barbara een rustig centrum met veel studenten.

Santa Barbara is built in one style. After an earthquake in 1925 the Centre was rebuilt according to the   Mediterranean construction style. Nowadays, Santa Barbara is a quiet Centre with many students.

                                              Hier sta ik in Santa Barbara in State Street

                                                 Here I am in Santa Barbara State Street                                                                           Uitkijk op Santa Barbara

                                                                              View of Santa Barbara

_________________________________________________________________________

                                                                                          Cambria

Wij maakten een tussenstop in Cambria, een kustplaatsje tussen San Francisco en Los Angeles langs route 1.

A stopover in Cambria, a seaside village located midway between San Francisco and Los Angeles on Highway 1.
______________________________________________________________________

                                                                               Highway 1 (kustroute 1)

Langs kustroute 1 heb je de gelegenheid om overal te stoppen. Maak hier ook gebruik van want zoals je kunt zien liggen er honderden zeehonden op het strand heerlijk te slapen.

Along coastal Route 1, you have the opportunity to stop anywhere. Use these stopovers because as you can see there are hundreds of seals lying on the beach sleeping.                                                                             Me in front of the sea lions                                                           Onze huurauto met uitzicht op de oceaan

                                                             Our rental car with a view on the ocean

De route door Big Sur. De geologische ligging biedt schitterende vergezichten en is een toeristische trekpleister.

The route through Big Sur. The geological location offers stunning views and is a tourist attraction.

                                                                       
                                                        ______________________________________________________________________


                                                                           Yosemite National Park        Het Yosemite National Park is één van de drukst bezochte nationale parken in de VS.

                      Yosemite National Park is one of the most visited national parks in the U.S.

Het Yosemite National Park staat bekend om zijn hoge watervallen, mammoetbomen, alpenweiden en wilde rivieren.

Yosemite National Park is known for its high waterfalls, giant sequoias, alpine meadows and wild rivers.


Door het park rijden gratis shuttlebussen met een frequentie van vier per uur langs elke halte. Een tweewekelijkse krant beschrijft alle georganiseerde wandelingen, activiteiten en gebeurtenissen.

Through the park shuttle buses stop with a frequency of four per hour along. A biweekly newspaper describes all organized walks, activities and events.

Het park biedt de mogelijkheid om fietsen te huren, aan rafting te doen en te golfen.

The park offers the possibility to rent bicycles, to do rafting and golfing.

______________________________________________________________________

Redwood National ParkRedwood National Park ligt aan de kust in het Noorden van de staat Californie tegen de grens van de staat Washington.

Redwood National Park is located on the coast in the North of the State of California, near the border of the State Washington.

De voornaamste bezienswaardigheid van het Redwood National Park wordt gevormd door een woud van imposante Coast Redwoods, de hoogste bomen die op aarde voorkomen. De bomen behoren tot de familie van de Sequoia's.

The main landmark of the Redwood National Park is formed by a forest of imposing Coast Redwoods, the tallest trees on Earth. The trees belong to the family of the Sequoia's.

Hier zie je hoe groot de Redwood werkelijk zijn. Er kunnen met gemak 15 mensen in staan.

Here you can see how big the Redwood really are. About 15 people fit in one Redwood.

Op diverse plaatsen in het park kun je wandelingen maken langs de Coast Redwoods. In Tall Trees Grove, in het zuiden van het park, staan de grootste exemplaren.

At various places in the park, you can walk through large groups of Coast Redwoods. In Tall Trees Grove,  South of the park, are the largest specimens.

Naast de Redwoods vind je in dit park veel andere boomsoorten en planten. Ook tref je hier veel dieren aan, zoals herten, wasberen, pelikanen, visarenden, en incidenteel zelfs zwarte beren.

In addition to the Redwoods in this park you can find many other tree species and plants. Also you will find here many animals, such as deer, raccoons, pelicans, Ospreys, and occasionally even black bears.

Hier sta ik voor de grootste Redwood van het National park

Here I am in front of the largest Redwood of the National park

De coastal drive scenic road is een lange weg  (12 km) en is gedeeltelijk verhard, en bestaat ook gedeeltelijk uit gravel. De smalle en hobbelige weg loopt vlak langs de rand van kliffen die zo'n 90 meter boven de oceaan uitsteken. Je hebt een schitterend uitzicht over de oceaan.

The coastal drive scenic road is a long way (8 mijl and is partially solidified, and is also partially gravel. The narrow and bumpy road runs along the edge of cliffs, 90 meters above the ocean. You have a magnificent view over the ocean.

Vanaf de uitkijkpunten kun je vaak walvissen, zeeleeuwen en pelikanen zien.

From the vantage points you can often see whales, sea lions and pelicans.

Het langgerekte park ligt aan de kust van Noord-Californië, en aan de kustlijn vind je steile klippen, getijdenpoelen, lagunes en mooie zandstranden.

The elongated park is located on the coast of Northern California, on the coastline you will find steep cliffs, tide pools, lagoons and beautiful sandy beaches.

Here I am at High Bluff overlook.

Op weg vanaf Redwood National park naar San Francisco. Hier sta ik bij onze mooie huur auto, de Ford Explorer. (ergens eind jaren 90)

On the road from Redwood National park to San Francisco. Here I am with our beautiful rental car, the Ford Explorer.

_____________________________________________________________________

San Francisco

San Francisco is, na New York, de op één na dichtstbevolkte stad in de VS. De stad ligt op de punt van een schiereiland, met de Grote Oceaan in het Westen.

San Francisco is, after New York, the second most populous city in the U.S.. The city lies on the tip of a peninsula with the Pacific Ocean in the West.

De ruim veertig heuvels zorgen voor straten met flinke hellingen, maar ook voor prachtige uitzichten.

More than forty hills provide streets with large slopes, but also wonderful views.

Het kabeltram systeem werd in 1873 in gebruik genomen. Met de komst van de verbrandingsmotor werden kabeltrams echter overbodig maar dankzij een enorm publiek protest konden drie huidige lijnen echter behouden blijven.

The cable car system was put into operation in 1873. With the advent of the engine the cable trams were  not necessary anymore but thanks to a huge public outcrythree current lines are still in use.

De Golden Gate Bridge werd in 1937 geopend. De bouw van de brug duurde meer dan vier jaar en koste 35 miljoen dollar. De brug heeft zes rijstroken voor auto's en een voetpad.

The Golden Gate Bridge was opened in 1937. The construction of the bridge took more than four years and cost $ 35 million. The bridge has six lanes for cars and a footpath.

Lombard Street, iets naar het Noorden, staat bekend als de bochtigste straat ter wereld. Met een helling van 27 graden was deze straat te steil voor voertuigen. Vanaf de heuveltop hebt u vooral 's avonds fraaie uitzichten op San Francisco.

Lombard Street, slightly to the north, is known as the crookedest street in the world. With a slope of 27 degrees this street was too steep for vehicles. Especially in the evening you have beautiful views of San Francisco from the hilltop.

Op Fisherman's Wharf is de plaats van de visserij ingenomen door Italiaanse visrestaurants. De restaurants en winkels van Pier 39, met de baai op de achtergrond, vormen de grootste attractie van Fisherman's Wharf.

Fisherman's Wharf is the place of fishing occupied by Italian seafood restaurants. The restaurants and shops of Pier 39, with the bay in the background are the main attraction of Fisherman's Wharf.

Pier 39 in het hart van Fisherman's Wharf staat bekend om de Californische zeeleeuwen die er altijd liggen te zonnen. Toch zijn deze zeehonden er niet altijd geweest. In januari 1990 arriveerden ze en sindsdien zijn ze nooit meer weggegaan. Die wonderlijke gebeurtenis was het gevolg van een grote aardbeving in 1989.

Pier 39 in the heart of Fisherman's Wharf is known for its California sea lions that always lie in the sun. However, these seals have not always been here at Pier 39. In January 1990 they arrived and since then they never left. This wonderful event was the result of a major earthquake in 1989.

Alcatraz is een eiland in de haven van San Francisco. Van 1934 tot 1963 werd het fort op het eiland gebruikt als zwaar bewaakte gevangenis.

Alcatraz is an island in the harbor of San Francisco. From 1934 to 1963 the fort on the island was used as a heavily guarded prison.

Hier hebben een aantal beruchte gangsters vastgezeten, waaronder maffiabaas Al Capone en ‘Machine Gun Kelly’. Laat je op Alcatraz zeker rondleiden door een gids die je straffe verhalen kan vertellen over ontsnappingspogingen, intriges en het gevangenisleven.

Here are some notorious gangsters jailed, including mob boss Al Capone and "Machine Gun Kelly. Let you lead by a guide, he can tell tall stories about escape attempts, intrigue and prison life.

De gevangenis werd door de gevangenen zelf ‘The Rock’ genoemd. Dit eiland was de setting van verschillende films, zoals ‘The Rock’ , ‘Murder in the First’ en ‘Escape from Alcatraz’.

The prison was mentioned by the prisoners themselves 'The Rock'. This island was the setting of several films, including 'The Rock', 'Murder in the First "and" Escape from Alcatraz.

________________________________________________________________________

Monterey - Carmel

Monterey's Lone Cyprus Tree


 

De stranden van Monterey

De Beaches of Monterey

Carmel-by-the-Sea, ook wel gewoon Carmel, is een kleine stad in Monterey County. De stad staat bekend om haar natuur en rijke artistieke geschiedenis.

Carmel-by-the-Sea, often called simply Carmel, is a small city in Monterey County.  The town is known for its natural scenery and rich artistic history.

Beaches of Carmel

________________________________________________________________________

Galico

Calico is een spookstad in de regio van de Mojavewoestijn in het zuiden van Californie. Het werd in 1881 gesticht als een zilver mijnbouwstadje.

Calico is a ghost town in the region of the Mojave desert in Southern California. It was founded in 1881 as a silver mining.

Eens woonden er 1200 mensen in Calico en werden er meer dan 500 mijnen uitgebaat. Toen de prijs van zilver instortte, in het midden van de jaren 1890, loonde het niet langer om de zilvermijnen uit te baten en was de stad snel verlaten.

Once there were 1200 people in Calico and there were 500 mines operated. When the price of silver collapsed in the mid 1890s the city was soon abandoned.                                                                              Hier sta ik voor Galico

                                                                                Me in front of Galico
________________________________________________________________________

Tips:

eXTReMe Tracker