VANCOUVER ISLAND - BRITISH COLUMBIA 
                                                        

                     Hier sta ik op de ferry naar Vancouver Island. De ferry verbind het vasteland met het eiland.

                    Here I stand on the ferry to Vancouver Island. The ferry connect the Mainland with the island.

Op weg van Port Hardy naar de inlets van het vaste land. Wij hadden een tour geboekt wat gefocused is op eco toerisme. Een van de doelen van ecotoerisme is om toeristen inzicht te geven in de impact van de mens op het milieu, zodat we meer waardering hebben voor onze natuurlijke bewoners.

On the road from Port Hardy to the inlets of the Mainland. We had booked a tour what was focused on eco tourism. One of the goals of ecotourism is that tourists have more insight into the impact of humans on the environment, and to promote a greater appreciation of our natural habitats.

Wij hadden onze trip geboekt bij Discovery charters in Port Hardy. We moesten ons erg dik kleden omdat we 7 uur op het water zouden zijn. Zoals je kunt zien vond ik het verschrikkelijk koud.

We had booked our trip with Discovery charters in Port Hardy. We had to dress us very thick because were on the water for 7 hours. As you can see I found it very cold.

Onderweg kwamen we een Orca jong met haar moeder tegen. De gids vertelde ons dat de Orca jongen contact zoekt met mensen omdat de Orca jongen door mensen is gered toen ze vast kwam te zitten in een visnet.

During our boat trip we came across an Orca young with his mother. The guide told us that the young Orca is looking for contact with people because the young Orca was saved by people when he got stuck in a fishing net.

Halverwege moesten we stoppen bij Lagoon Cove om te tanken.

Halfway through we had to stop at Lagoon Cove to refuel.

We hadden ook meteen de gelegenheid om lekker te eten en even ons op te warmen. Wat niet op de foto zichtbaar is dat tijdens het eten een zwarte beer op de geur van het eten afkwam. Gelukkig jaagde de hond de beer weg.

We also had the opportunity to eat and even to warm us up. What is not visible on the photo is that while we were eating a black bear was running to us because of the smell of the food. Fortunately a dog antagonised the bear away.

We zagen eerst een groot mannetjes orca maar later bleek het een school orca's te zijn. Volgens de gids is het in de wateren rond Vancouver island druk met orca's die op zoek zijn naar zalm.

We first saw a large male orca but later it turned out to be a school killer whales. According to the guide in the waters around Vancouver island many killer whales are looking for salmon.

Een prachtige foto van een zeilschip met een Orca. Wij hoorden later dat het zeilschip op de klippen was gelopen en gelukkig waren alle opvarenden gered.

A beautiful photo of a sailing ship with a Killer Whale. Later we heard that the sailing ship was run on the cliffs but happy on board all persons were saved.

Hier zag je werkelijk hoe groot een mannetjes Orca in het wild is. De Orca zwom onder onze kleine boot door.

You really saw how big a male killer whale is in the wild. The Orca swam under our small boat.

Bij toevallig op onze weg terug kwamen wij een Humpback walvis tegen. Helaas konden we net niet een foto maken van de staart.

Upon our way back we saw a Humpback whale. Unfortunately we could not take a picture of the footprint.

                                     De Noord Amerikaanse Arend. Het is de nationale vogel en symbol van de VS.

                                          The North American Eagle. It is the national bird and symbol of the USA.

Onderweg even stoppen bij een leuk vissersdorpje.

A pit stop at a nice fishing village.

_____________________________________________________________________________________

                                                                                                         VICTORIA

Victoria is de hoofdstad van British-Columbia. De stad ligt in het uiterste zuidoosten van Vancouver eiland. Met een veerboot ben je binnen 90 minuten op het vasteland in Vancouver.

Victoria is the capital of British Columbia. The city is located in the southeast of Vancouver Island. With a ferry you can visit Vancouver on the Mainland within 90 minutes.

Het regerings gebouw van het Parlement van BC kijkt over de jachthaven en promenade neer in de haven in het centrum van Victoria. Het British Columbia parlements gebouw is gelegen in de  haven op Belleville straat.

The BC Government Parliament Buildings looks over the marina and boardwalk of the Inner harbour in downtown Victoria. British Columbia Parliament Buildings is located at the Inner Harbour on Belleville Street.

Hier sta ik in het prachtige Victoria.

Here I am in the beautiful Victoria.

Ook in Canada hebben ze woonboten.

Also in Canada they have houseboats.

____________________________________________________________________

Tips:

 

eXTReMe Tracker