DRY TORTUGAS NATIONAL PARKTips 2021:


1)
Dry Tortugas National Park: Dry Tortugas National Park is het hele jaar toegankelijk. De entree voor het park is $ 15,00 per bezoeker. Onder de 16 jaar is gratis. De entree ticket voor het park is 7 dagen geldig. Als je een tour boekt met de ferry of watervliegtuig zit de $ 15,00 entree ticket al inbegrepen in de prijs. 

2) Dry Tortugas National Park is uitsluitend per boot of watervliegtuig te bereiken. Er is geen openbaar vervoer naar dit park.

3) Charter boat operators verzorgen tochten naar Dry Tortugas National Park, onder andere vanuit Key West, Fort Myers en Naples.
Wij hadden gekozen voor de charter dienst die vertrekt vanuit Key West. De beste aanbieder vonden wij de Yankee Freedom III.

4) Dit is een persoonlijke voorkeur! Ondanks je snorkel uitrusting van de charter maatschappij krijgt vonden wij het prettiger om onze eigen snorkel bij ons te hebben. Het idee dat een vreemde de snorkel in zijn of haar mond heeft gehad vonden wij niet prettig. Daarom hadden wij apart een snorkel gekocht. In Key West kun je overal snorkels kopen.

5) Neem voldoende vocht mee, bij voorkeur water. Ondanks je drinken kunt kopen bij de charter maatschappij ben je het dubbele kwijt dan in de supermarkt.  
Tips 2021:


1) Dry Tortugas National Park
: Dry Tortugas National Park is accessible throughout the year. The entrance fee for the park is $15.00 per visitor. Access under the age of 16 is free. This fee covers entrance to the park for 7 days. If you book a tour with the ferry or seaplane, the $ 15.00 entrance ticket is already included in the price.

2) Dry Tortugas National Park is accessible by boat or seaplane only. There is no public transportation to the park.

3) Charter boat operators arrange trips to Dry Tortugas National Park from Key West, Fort Myers and Naples. We chose for the Charter company service that is departing from Key West. We found the best charter the
Yankee Freedom III.

4) This is a personal preference! Despite you get your snorkel gear from the charter company, we found it more comfortable to have our own snorkel with us. The idea that a stranger had the snorkel in his or her mouth, we did not like. Therefore, we have bought separately a snorkel. In Key West you can buy snorkels anywhere.

5) Take plenty of fluids with you, preferably water. Despite your can buy drinks at the Charter company the prices are much higher than the drinks from the supermarket.
Dit Nationale park ligt in de Golf van Mexico ongeveer 115 km ten westen van Key West. Het heeft een oppervlakte van 26.177 ha en bestaat voor het grootste deel uit water en zeven koraaleilandjes. Deze koraaleilandjes (beter bekend als ‘Keys’) worden gezamenlijk aangeduid als de Dry Tortugas. De eilandjes zijn: Garden Key (hier staat het grote Fort Jefferson), Bush Key, Long Key, Hospital Key, East Key, Loggerhead Key en Middle Key.

About 72 miles of Key West, this national park is located in the Gulf of Mexico. It has an area of 26 177 hectares and consists mostly of water and seven coral islands. These coral islets (known as "Keys") are collectively called the Dry Tortugas. The islets are: Garden Key (here stand Fort Jefferson), Bush Key, Long Key, Key Hospital, East Key, Loggerhead Key and Key Middle.Het groepje eilanden werd reeds in 1513 ontdekt door de Spaanse ontdekkingsreiziger Ponce de Leon. Hij gaf ze de naam ‘Las Tortugas’ (De Schildpadden) vanwege het grote aantal schildpadden dat er voorkwam. De eilanden werden later de ‘Dry Tortugas’ genoemd om aan te duiden dat er geen drinkwater aanwezig was. De strategische positie van dit eilandengroepje in de Golf van Mexico was de reden om in 1846 te beginnen met de bouw van een groot stenen fort. Fort Jefferson, op Garden Key. De bouw van dit fort, dat overigens nooit werd afgebouwd, duurde ongeveer 30 jaar. Fort Jefferson werd echter nooit voor oorlogsdoeleinden gebruikt. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) en de daarop volgende 9 jaar deed het dienst als militaire gevangenis. Fort Jefferson werd in 1874 geheel ontruimd.

The Group of islands was already discovered by the Spanish Explorer Ponce de Leon in 1513. He gave them the name "Las Tortugas" (the turtles) due to the large number of turtles that was found here. The islands were later called the 'Dry Tortugas' to indicate that there was no drink water present. The strategic position of this archipelago in the Gulf of Mexico was the reason to start with the construction of a large stone fortress in 1846. Fort Jefferson on Garden Key. The construction of this fort which never was completed, took about 30 years. However, Fort Jefferson was never used for military purposes. During the American Civil War (1861-1865) and the subsequent nine years, it served as a military prison. Fort Jefferson was completely cleared in 1874.
         Onderweg naar Dry Tortugas National Park. Uitzicht vanaf de boot op Mallory Square Key West.

            On the way to Dry Tortugas National Park. View from the boat on Mallory Square, Key West.


                          Na een boottrip van 2,5 uur kwamen we eindelijk aan in Dry Tortugas National Park.

                                After a boat trip of 2.5 hours we finally arrived in Dry Tortugas National Park.


Het nationaal park met zijn zeven kleine eilanden in de golf van Mexico is alleen per boot of watervliegtuig te bereiken.

The National Park with its seven small islands in the Gulf of Mexico is only accessible by boat or seaplane.


                                  Je kunt ook de Fastcat catamaran nemen naar Dry Tortugas National Park.

                                     You can also take the Fastcat catamaran to Dry Tortugas National Park.


Je kunt ook het watervliegtuig nemen. Key West Seaplane adventures biedt een halve en hele dag excursie aan.

You can also take the seaplane.
Key West Seaplane adventures offers a half and full day excursion.


Fort Jefferson, het grootste bakstenen fort in de Verenigde Staten moest de toegangspoort tot de VS vanaf de Golf van Mexico beschermen.

Fort Jefferson, the largest brick fort in the United States, had to protect the nation's gateway to the Gulf of Mexico.
                            Het fort bevat een gracht van 21 m breed, muren van 2,5 m dik en het fort is 15 m hoog.

                                  The fort contains a canal of 21 m wide, 2.5 m thick walls and the fort is 15m high.      

                             Na een bezoek aan het fort heb je de gelegenheid om te relaxen en te snorkelen.

                               After visiting the fortress, you have the opportunity to relax and to snorkel.

De Dry Tortugas werden in 1908 een beschermd natuurreservaat om de broedplaatsen van de roetkleurige sternen (zeezwaluwen) te beschermen. Deze zeevogels broeden tussen maart en september op Bush Key. Ook talloze andere zeevogels broeden op de Dry Tortugas, die centraal tussen de trekgebieden van Noord-Amerika en Zuid-Amerika liggen.

Since 1908, the Dry Tortugas are a protected nature reserve to protect the breeding grounds of the sooty terns (terns). These seabirds breed between March and September on Bush Key. Also, many other seabirds breed on the Dry Tortugas, which are centrally located between the draw areas of North America and South America.

Dry Tortugas National Park werd op 26 oktober 1992 gecreëerd. Voor die tijd was het bekend als Fort Jefferson National Monument. De verhoogde status van nationaal monument tot nationaal park duidt aan hoe belangrijk de federale overheid dit natuurgebied vindt.

Dry Tortugas National Park was created on October 26, 1992. Before that time it was known as Fort Jefferson National Monument. The elevated status of a national monument to national park indicates how important this natural area is for the federal government.                     Na een fantastische dag op het eiland vaarde we weer terug met de Yankee Freedom.

                                After a great day on the island we sailed back with the Yankee Freedom.
@MK


 
eXTReMe Tracker