MARYLAND - THE OLD LINE STATEHoofdstad
: Annapolis.

Locatie: Maryland grenst in het noorden aan de staat Pennsylvania, in het westen en zuiden aan West
Virginia en Virginia, en in het oosten aan Delaware.

Klimaat: Ondanks de staat niet groot is, vertoont Maryland grote klimatologische diversiteit. Temperaturen variëren van een jaarlijks gemiddelde van 9 graden in de westerlijke hooglanden tot 15 graden in het
zuidoosten, met een gematigd klimaat aan de Chesapeake Bay en de Atlantische oceaan. 

Beste Reistijd: De lente en herfst zijn de beste periodes om naar Maryland af te reizen. Het is er niet al te druk en de schitterende natuur is in deze seizoenen een lust voor het oog.

Hoogtepunten: Chesapeake bay, Baltimore, Annapolis, Ocean city, Assateague Island National Seashore en Chincoteague National Wildlife Refuge.   

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland (Europa). 

Geschiedenis van Maryland:


Maryland was oorspronkelijk een Engelse kolonie, gesticht door George Calvert (Lord Baltimore), die op 25 maart 1634 de eerste kolonisten naar het gebied leidde. Het merendeel van de inwoners was katholiek, in tegenstelling tot wat in de meeste andere kolonies destijds het geval was. In 1729 werd Baltimore gesticht, genoemd naar lord Baltimore. De stad werd een belangrijk katholiek centrum en aartsbisdom. Maryland was een van de dertien kolonies die in opstand kwamen tegen de Britse kroon. Op 1 maart 1781 was het de laatste van de dertien kolonies die de Artikelen van confederatie goedkeurde. Daarmee werden ze van kracht. In 1790 stond Maryland net als Virginia grond af voor de stichting van een federaal district: Washington DC. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog bleef Maryland, dat tussen de Unie- en de Confederatiestaten in lag, grotendeels neutraal. Wel vond er op 17 september 1862 de bloedige Slag bij Antietam plaats.


Liedjes over Maryland:

1.
Starbuck - Moonlight feels right.
2. The Drifters - Baltimore.
3.
Go West - From Baltimore to Paris.
4.
Bruce Springsteen - Hungry Heart.
5.
Sonny James - Baltimore.
                                               
                                                                                        

Capital: Annapolis.

Location: Maryland is bordered to the north by the state of Pennsylvania, in the west and south Virginia and West Virginia, and Delaware in the east.

Climate: Despite its small size, Maryland exhibits considerable climatic diversity. Temperatures vary
from an annual average of 48°F in the extreme western uplands to 59°F in the southeast, where the climate
is moderated by the Chesapeake Bay and the Atlantic Ocean.

Best time to visit: Spring and autumn are the best periodes to visit Maryland. It is not to busy and the beautiful nature in this season is a feast for the eyes.

Highlights: Chesapeake bay, Baltimore, Annapolis, Ocean city, Assateague Island National Seashore and Chincoteague National Wildlife Refuge.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands (Europe).

History of Maryland

Maryland was originally a British colony founded by George Calvert (Lord Baltimore) who led the first settlers to the area on March 25, 1634. Contrary to what was then the case in most other colonies, most of the inhabitants was Catholic. Founded In 1729, Baltimore was named after lord Baltimore. The city was an important Catholic center and archdiocese. Maryland was one of the thirteen colonies that revolted against the British Crown. On March 1 1781, it was the last of the thirteen colonies that adopted the articles of Confederation. Thus they were in force. In 1790, Maryland just like Virginia ground up for the Foundation of a federal district: Washington DC. During the American Civil War, Maryland that lay between the Union and the Confederate States, remained neutral. However, the bloody Battle of Antietam took place on September 17, 1962.

Songs about Maryland:


1. Starbuck - Moonlight feels right.
2.
The Drifters - Baltimore.
3. Go West - From Baltimore to Paris.
4. Bruce Springsteen - Hungry Heart.
5. Sonny James - Baltimore.

                                                                                                                               
                                           
@MK

  

eXTReMe Tracker