PROVINCETOWN                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Provincetown 2021:

1)
Pilgrim Monument & Provincetown Museum: Hier vind je de geschiedenis over de Pilgrims die hier als eerste aan wal kwamen na hun lange reis over de Atlantische Oceaan. Het bijbehorende Museum vertelt met zijn presentaties verhalen over de tijden van gehavende schepen en oude walvisvaarders die voor de kust van Provincetown een zeemansgraf vonden. Je hebt ook een prachtig uitzicht vanaf de toren (na 116 treden) over Provincetown en de Cape Cod baai. De entree tot het museum is $ 14,00 per volwassen. 

2) Expedition Whydah museum: gevestigd op Fisherman's Wharf. Hier vind je het oudste piraten goud dat ooit gevonden is. De beruchte Sam Bellamy zonk in Wellfleet wateren in 1717 en het was Barry Clifford de onderwater-archeoloog die het wrak had ontdekt. Dit museum is erg leuk voor kinderen. De ticket prijs is $ 15,00 per volwassen en $ 11,00 voor kinderen vanaf 5 jaar.

3)
Provincetown Art Association & Museum: Dit museum is opgericht in 1914 om de bloeiende kunstgemeenschap van de stad te vieren, dit prachtige museum toont de werken van kunstenaars die de afgelopen eeuw inspiratie hebben gevonden in Provincetown. Op vrijdagavond is de toegang gratis. Een kaartje kost $ 12,50 per volwassene. 

4) Walvis tour: Vanaf Provincetown kun je bij verschillende organisaties een walvistocht boeken. Een walvistocht vergeet je nooit, aangezien dit een van de drie beste plekken is om deze indrukwekkende zeezoogdieren te bewonderen. In deze omgeving komen vooral bultruggen (humpback whales) voor die van april tot oktober in de wateren voor de kust van New England verblijven. De bekendste organisatie is Dolphin Fleet Whale Watch maar de andere aanbieders zijn ook goed. Handig om te weten, als de walvissen zich niet laten zien, krijg je een ticket voor een andere dag. Neem liever ook niet de eerste boot van de dag, rond 09.00 uur. Het is weliswaar minder druk maar de eerste tocht dient vaak om walvissen op te sporen voor de volgende afvaarten. In de zomer kun je tijdens de laatste toch van de dag (vertrek rond 17.00 uur) meteen genieten van de zonsondergang.    

5) Stranden: Als je even de drukte van Provincetown wil ontvluchten is een bezoekje aan een van de drie stranden een aanrader. De drie stranden zijn
Race Point Beach, Herring Cove Beach en Long Point Beach. Race Point Beach is het meest noordelijke strand en Herring Cove Beach is het drukste strand vooral tijdens de weekenden in het hoogseizoen. Als je geluk hebt kun je vanaf het strand walvissen voorbij zien trekken. Hou ook rekening mee dat in deze omgeving witte haaien voorkomen. Ik zou hier niet graag willen zwemmen.

6) Te voet of de fiets is het meest aangewezen vervoermiddel in Provincetown. Er zijn heel wat fietsverhuurders, allemaal met ongeveer dezelfde tarieven. Je betaald rond de $ 25,00 voor een volledige dag. Buiten het hoogseizoen liggen de prijzen lager. De aanbieders zijn
Arnold's, Ptown Bikes en Gale Force Bikes. Er zijn genoeg fiets routes uitgezet. Je kunt de route volgen door de duinen richting de stranden.

7)
Parkeren: Helaas is parkeren een groot probleem in Provincetown. Je bent aangewezen op zeer dure parkeerplaatsen in het centrum. Vermijd de grote parkeerplaats in de haven, die nog duurder is. Het beste is om je auto te parkeren achter het Pilgrim Monument. Maar uiteraard is het parkeren buiten de stad veel goedkoper daar betaal je per kwartier $ 0,25. (zie hier de parkeertarieven en plekken). 

8)
Carnavalsweek: Rond half augustus is er Mardi Gras, drag queens en bloemrijke praalwagens - dit is het ultieme gay feestje met tienduizenden feestgangers. Dit is het bekendste festival van Provincetown. In deze week zijn de hotels al een jaar van te voren vol geboekt. Highlights / tips Provincetown 2021:   

1)
Pilgrim Monument & Provincetown Museum: Here you will find the history of the Pilgrims which came ashore after their long journey across the Atlantic. The accompanying museum tells stories with his presentations on times of battered old ships and whalers who found a watery grave on the coast of Provincetown. You also have a great view from the tower (after 116 steps) over Provincetown and Cape Cod Bay.  The entrance to the museum is $ 14.00 per adult.    

2) Expedition Whydah museum: located on Fiherman's Wharf. Here, you can see the oldest datable pirate gold ever found. The infamous Sam Bellamy sank in Wellfleet waters in 1717 and it wasn't until underwater archaeological explorer Barry Clifford came along that the wreck was uncovered. This museum is great fun for children. The ticket price is $ 15.00 per adult and $ 11.00 from 5 years old.

3)
Provincetown Art Association & Museum: Established in 1914 to celebrate the town's thriving art community, this superb museum displays the works of artists who have found inspiration in Provincetown over the past century. On Friday evenings, admission is free. A ticket costs $ 12.50 per adult. 

4) Whale tour: From Provincetown you can book a whale tour by various organizations. A whale trip you will never forget as this is one of the three best places to watch these impressive marine mammals. In this area you will find mainly humpback whales that are staying from April to October in the waters off the coast of New England. A well known organization is Dolphin Fleet Whale Watch but other suppliers are also good. Useful to know, if the whales do not show themselves, you get a ticket for another day. Also, do not take the first boat of the day (around 9:00 pm). While it is less crowded, the first trip often serves to track whales for the next sailings. During the summer you can book the last tour of the day (starting around 17:00) so that you can also enjoy the sunset.

5) Beaches: If you want to escape the hustle of Provincetown a visit to one of the three beaches is highly recommended. The three beaches are Race Point Beach, Herring Cove Beach , and Long Point Beach. Race Point Beach is the northernmost beach and Herring Cove beach is the busiest beach especially during weekends in high season. If you are lucky you can see whales pass by from the beach. Keep in mind that white sharks occur in this area. I would not like to swim here.

6) On foot or by bicycle is the most appropriate transportation in Provincetown. There are many bike rentals and are all about the same rates. You paid around $ 25.00 for a full day. Outside the high season prices are lower. The companies are Arnold's, Ptown Bikes and Gale Force Bikes. There are plenty of 
bicycle routes . You can follow the route through the dunes to the beaches.

7) 
Parking: Unfortunately, parking is a major problem in Provincetown. The parking lots are very expensive in the city center. Avoid the large parking lot at the harbor which is even more expensive. It is best to park your car behind the Pilgrim Monument. But of course the park lots outside the city are much cheaper, you pay per 15 minutes $ 0.25 (please check the parking rates and spaces here).

8)
Carnival Week: Around mid-August there will be Mardi Gras, drag queens, flowery floats - this is the ultimate gay party event in this gay party town, attracting tens of thousands of revelers. This is Provincetown's most famous festival. In this week, the hotels have already been fully booked a year in advance.    Één van de populairste reisbestemmingen van Cape Cod is Provincetown. Deze pittoreske stad heeft een kleurrijke geschiedenis. De Pilgrims zetten hier in 1620 voet aan wal en bleven er vijf weken voordat ze verder landinwaarts trokken. 

One of the most popular travel destinations of Cape Cod is Provincetown. This picturesque town has a colorful historie. The Pilgrims set foot here in 1620 and stayed for five weeks before being moved further inland.Het Pilgrim Monument in Provincetown werd gebouwd tussen 1907 en 1910 vanwege de eerste aanlanding van de Pilgrims in 1620 en de ondertekening in Provincetown Harbor van de Mayflower Compact.

The Pilgrim Monument in Provincetown was built between 1907 and 1910 to commemorate the first landfall of the Pilgrims in 1620 and the signing in Provincetown Harbor of the Mayflower Compact.                           

MacMillan Pier, de stads pier van Provincetown ligt parallel aan de Cabral Pier ook wel bekend als "
Fishermans's Wharf .

MacMillan Pier, the town pier of Provincetown , lies parallel to Cabral Pier, also known as "Fisherman's Wharf .

De sfeer is geweldig. De hele bevolking verplaatst zich per fiets en leeft er op een goedige manier samen. Er is niets meer te merken van de eerste (Portugese) visserskolonies die vanaf de 17de eeuw goed geld verdienden met de walvisjacht.

The atmosphere is great. The entire population travels by bicycle and lives in a good-natured way with each other. There is nothing to find anymore of the first (Portuguese) fisher colonies that earned good money with whaling in the 17th century.

 -             
 Provincetown ook wel "P-stad genoemd is de stad dat bekend staat om zijn stranden,  haven, kunstenaars, toerisme-industrie, en zijn status als een homo stad.

Provincetown sometimes called "P-town the town is known for its beaches, harbor, artists, tourist industry, and its status as a gay village.  Provincetown is vooral levendig tijdens de zomermaanden als de bevolking van 3.500 inwoners naar 85.000 groeit.

Provincetown is especially lively during the summer as the population of 3,500 grows to 85,000 inhabitants.          

                                                                            Gezellige restaurantjes in Provincetown.

                                                                                  Cozy restaurants in Provincetown.

Provincetown biedt natuurlijke schoonheid, een rijke kunst, entertainment en een bijna 5 km lange straat vol met galeries, winkels, restaurants en een verscheidenheid aan overnachtingsmogelijkheden. Tijdens ons tweede verblijf werd het weer helaas slechter in Provincetown

Provincetown offers natural beauty, a rich arts and entertainment scene and a three-mile stretch of town loaded with art galleries, shops, restaurants and a variety of accommodation. Unfortunately, during our second stay the weather got worse in Provincetown.

                                                               Leuke Restaurantjes en cafes langs de Cape Cod Bay.

                                                               Nice Restaurants and cafes among the Cape Cod Bay.Helaas sloeg het weer om en werd het kouder en natter. Hierboven op de foto Herring Cove Beach.

Unfortunately the weather turned and it became colder and wetter.
Above on the photo Herring Cove Beach.

In en rond
Provincetown wordt je gewaarschuwd voor witte haaien. Deze komen hier geregeld voor omdat de populatie zeeleeuwen zijn toegenomen op Cape Cod. 

In and around
Provincetown you will be warned about white sharks. These occur regularly because the sea lion population has increased around Cape Cod. 

                                                                                                                                                                                                                                           
@MK

eXTReMe Tracker