STAUNTON                                                                        BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Staunton 2021

1)
Staunton: Staunton is de perfecte uitvalsbasis om de Shenandoah Valley en de Blue Ridge Mountains in Virginia te verkennen. De dynamische stad ligt op het kruispunt van Interstates 81 en 64 in het hart van de Shenandoah Valley. Het charmante centrum van de stad herbergt een levendige kunst- en muziekscene, een zinderende reputatie voor lokaal eten en dineren, en een verzameling onafhankelijke winkels en galerieën geclusterd langs de historische Main Street. Een bezoek aan Staunton is zeer de moeite waard. 

2)
American Shakespeare Center: Het American Shakespeare Center (ASC) is een regionaal theater in Staunton dat zich richt op de toneelstukken van William Shakespeare. Het ASC staat bekend om zijn theater, het Balckfriars Playhouse, 's werelds eerste recreatie van het originele overdekte Blackfriars Theatre in Londen dat in 1655 werd afgebroken. Het gebouw alleen al is een bezoek waard. De toneelstukken zijn geweldig. De Backstage tour is ook een absolute aanrader. Je krijgt veel uitleg over de geschiedenis, kostuum ontwerp, orkestrepetities en make up. Hier kun je heerlijk genieten van een avond entertainment. Het is wel raadzaam om van te voren kaartjes te kopen. Aangezien het een populaire trekpleister is. 


3) Frontier Culture Museum: Het prachtige Frontier Culture Museum heeft authentieke historische gebouwen uit Duitsland, Ierland en Engeland, plus nagebouwde West-Afrikaanse woningen en een apart gedeelte met Amerikaanse grenswoningen op een meer dan 100 hectare site. Gekostumeerde tolken doen uitstekend werk door te laten zien hoe het leven was voor de voorouders van de hedendaagse Virginians. Een entree ticket kost $ 12,00 per volwassen.

4)
Woodrow Wilson Presidential Library and Museum: Bezoek de Woodrow Wilson presidentiële bibliotheek en museum in zijn geboorteplaats. Een prachtige pastorie van vóór de burgeroorlog. The Manse werd in 1846 gebouwd door de Staunton First Presbyterian Church. Het heeft twaalf kamers met twaalf open haarden. De familie Wilson trok in 1855 in het huis toen zijn vader tot presbyteriaanse predikant werd gewijd en als predikant in Staunton werd gevestigd. Het museum, dat in 1990 voor het publiek werd geopend, bevindt zich in North Coalter Street. Het museum bevat acht museumgalerijen die zich richten op het leven en de tijden van Wilson. Een entree ticket kost $ 10,00 per volwassen.Highlights / tips Staunton 2021:

1)
Staunton: Staunton is the perfect base from which to explore Virginia's Shenandoah Valley and the Blue Ridge Mountains. The dynamic City is located at the crossroads of Interstates 81 and 64 in the heart of the Shenandoah Valley.The city's charming downtown is home to a vibrant arts and music scene, a sizzling reputation for local food and dining, and a coll array of independent shops and galleries clustered along the historic Main Street. A visit to Staunton is very worthwhile.

2)
American Shakespeare Center: The American Shakespeare Center (ASC) is a regional theatre in Staunton that focuses on the plays of William Shakespeare. The ASC is notable for its theatre, the Balckfriars Playhouse, the world's first recreation of the original indoor Blackfriars Theatre in London that was demolished in 1655. The building alone is worth a visit. The plays are great. The Backstage tour is an absolute must. You will get a lot of information about the history, costume design, orchestral rehearsals and make up. Here you can enjoy an evening of entertainment. It is advisable to buy tickets in advance. Since it is a popular attraction.


3) Frontier Culture Museum: The excellent Frontier Culture Museum has authentic historic buildings from Germany, Ireland and England, plus re-created West African dwellings and a seperate area of American frontier dwellings on the site's 100-plus acres. Costumed interpreters do an excellent job showing what life was like for the disparate ancestors of today's Virginians. An entrance ticket costs $ 12.00 per adult. 

 

4) Woodrow Wilson Presidential Library and Museum: Tour the Woodrow Wilson Presidential Library and Museum at his Birthplace. A beautiful pre-Civil War manse. The Manse was constructed in 1846 by the Staunton First Presbyterian Church. It has twelve rooms with twelve fireplaces. The Wilson family moved into the house in 1855 as his father was ordained as a Presbyterian pastor and called to serve as a pastor in Staunton. The Museum, opened to the public in 1990, is on North Coalter street. The Museum contains eight museum galleries that focus on the life and times of Wilson. An entrance ticket costs $ 10.00 per adult. 

Staunton is gunstig gelegen in het hart van de Shenandoah Valley in Virginia. Staunton werd door Smithsonian Magazine uitgeroepen tot een van de beste kleine steden in Amerika, een van de grote kleine steden in de buurt van D.C. door Washingtonian, en een van Amerika's grootste hoofdstraten door Travel & Leisure.

Staunton is conveniently located in the heart of Virginia’s Shenandoah Valley. Staunton was named one of the best small towns in America by Smithsonian magazine, one of the great small towns near D.C. by Washingtonian, and one of America’s greatest main streets by Travel & Leisure.


Bekend om zijn prachtig bewaard gebleven architectuur, kan Staunton het beste te voet worden verkend. Het compacte centrum biedt meer dan 100 unieke winkels, kunstgalerijen en restaurants, samen met het onlangs gerestaureerde Stonewall Jackson Hotel. 

Known for its magnificently preserved architecture, Staunton is best explored by foot. Its compact downtown features over 100 unique shops, art galleries and restaurants, along with the recently-restored Stonewall Jackson Hotel.

                   Het charmante centrum van de stad staat ook bekend om zijn lokale gerechten en restaurants.

                                       The city’s charming downtown is also known for its local food and dining.                                  


Europese Amerikanen begonnen in het begin van de 18e eeuw met zich vestigen in dit deel van de Shenandoah-vallei. Passagiers gebruiken het voormalige Chesapeake & Ohio Railway seinhuis gebouwd rond 1886. Naast het station zijn restaurants en ateliers, evenals andere bezienswaardigheden.

European-Americans began settling this part of the Shenandoah Valley in the early 18th century. Passengers use the former Chesapeake & Ohio Railway signal house built around 1886, Next to the station are restaurants and art studios, as well as other points of interest.

                                                                        Vandaag de dag stopt hier de Amtrak trein.

                                                                                 Today the Amtrak train stops here.

De Woodrow Wilson Presidential Library and Museum bevindt zich ook in Staunton (hierboven op de foto en
film).

The Woodrow Wilson Presidential Library and Museum is also located in Staunton (above on the photo and
film).

Het bevat de geboorteplaats van de president, bekend als de "Manse", een museum dat het leven en de tijden van Woodrow Wilson (1856-1924) aangeven, een onderzoeksbibliotheek, een cadeauwinkel en verschillende andere gebouwen die niet toegankelijk zijn voor het publiek.

It contains the President's birthplace, known as the "Manse", a Museum that explores the life and times of Woodrow Wilson (1856-1924), a research Library, a gift shop, and several other buildings that are not open to the public.@MK 
eXTReMe Tracker