STOWE                                                                        BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Stowe 2021:

1) 
Stowe: Bezoek de historische stad Stowe (oftewel Tin City of Lower Village). In dit pittoreske stadje vind je vele oude gebouwen en kleine winkeltjes aan main street. Bezoek de Shaw's General Store hier kun je alles kopen. Kleding, wandelschoenen en de bekende Maple Syrup (stroop) uit Vermont. Stowe is ook een goede uitvalsbasis voor mooie wandeltochten. Bij de Visitors Center (tegenover de Shaw's General Store) kun je informatie krijgen over de omgeving en mooie wandel routes.

2)
Sunset Rock: Aan het einde van Main Street aan Sunset Street / Avenue ligt een wandelpad die je naar Sunset Rock leidt. Het is een korte wandeling (ongeveer 15 minuten) naar boven en vanaf hier heb je een mooi uitzicht over het stadje Stowe. Je kunt ook wandelen in het aangelegen park dat ongeveer een uur duurt.

3) Recreational path
: Het recreational path is een 8,5 km lange pad waar je kunt wandelen, vissen, fietsen of skaten. Dit pad loopt vanaf de kerk van Stowe en slingert over de West Brancherivier en vervolgens loopt het pad het bos in. Bij AJ's Ski & Sports kun je eventueel fietsen huren (350 Mountain Road). Vanaf hier kun je het recreational path volgen.

4)
Trapp Family Lodge: Hier vestigde zich in 1942 de Oostenrijkse familie Von Trapp, befaamd door de Sound of Music, nadat ze de Alpen waren overgestoken om aan de nazi's te ontsnappen. De Trapp Family Lodge is een luxe bergresort met 96 gastenkamers: standaardkamers en suites. Daarnaast zijn er honderd Guest Houses en zestien Villa's. Door de kwaliteit van Tiroolse gezelligheid, bediening als in de Oude Wereld en een heerlijke wienerschnitzel en spätzle is dit hotel in chaletstijl een van de aantrekkelijkste van de streek. Maria von Trapp, die hier in 1987 overleed, heeft haar erfenis nagelaten aan haar jongste zoon, Johannes Von Trapp (nu 80 jaar oud).Highlights / tips Stowe 2021:

1)
Stowe: Visit the historic downtown Stowe (i.e. Tin City or Lower Village). In this picturesque town you will find many old buildings and small shops on main street. Visit the Shaw's General Store here you can buy everything. Clothes, hiking shoes and the famous Maple Syrup from Vermont. Stowe is also a good base for hiking. At the Visitors Center (across the Shaw's General Store), you can get information about the area and beautiful hiking trails.

2)
Sunset Rock: At the end of Main Street on Sunset Street / Avenue there is a footpath leading you to Sunset Rock. It's a short walk (about 15 minutes) upwards and from here you have a nice view of the town of Stowe. You can also walk in the nearby park that lasts about an hour.

3)
Recreational path: The recreational path is an 5,3 miles (8.5 km) long path where you can go hiking, fishing, cycling or skating. This path runs from Stowe Church and goes across the West Branch River and then the path goes into the Woods. At AJ's Ski & Sports you can rent bicycles (350 Mountain Road). From here you can follow the recreational path.

4)
Trapp Family Lodge: In 1942, the Austrian family Von Trapp renamed by the Sound of Music settled down after crossing the Alps to escape the Nazis. The Trapp Family Lodge is a luxury mountain resort with 96 guest rooms: standard rooms and suites. In addition, there are one hundred Guest Houses and sixteen Villas. Due to the quality of Tyrolean cosiness, serving as in the Old World and a delicious Viennese cuisine and Spätzle this chalet-style hotel is one of the most attractive of the region. Maria von Trapp, who died here in 1987, left her legacy to her youngest son, Johannes Von Trapp (now 80 years old).De stad Stowe (oftewel Tin City of Lower Village) is opgericht in het begin van de 19de eeuw en is een goede uitvalsbasis voor een bezoek aan het skigebied (in de winter) rond Mount Mansfield en een bezoek aan de Trapp Family Lodge.

The city of
Stowe (Tin City or Lower Village) was founded in the early 19th century and is a good base for visiting the ski area (in winter) around Mount Mansfield and visiting the Trapp Family Lodge.

In het stadje Stowe is een groot Visitor Center gevestigd die verschillende plattegronden heeft van de hele omgeving. In het stadje is een supermarkt een paar kleine winkeltjes en een aantal eetgelegenheden gevestigd. Vanuit Stowe kun je mooie wandeltochten maken.

In the town of
Stowe there is a large Visitor Center which has various maps from the whole area. In the town there is a supermarket a few small shops and a number of restaurants. From Stowe you can make beautiful walking trips.

                                

                          De Stowe Community Church is een van de oudste niet-confessionele kerken in het land.

                  The Stowe Community Church is one of the oldest non-denominational churches in the country.

Aan het einde van de straat (Sunset Street/Avenue) begint de Sunset Rock trail. Het is een korte wandeling van 15 minuten door het bos.

At the end of the street (Sunset Street/Avenue), begins the Sunset Rock trail. It is a short 15 minute walk through the Woods.
                                                                               Het begin (start) van de Sunset Rock trail.

                                                                           The beginning (start) of the Sunset Rock trail.


                                                   Aan het einde van de trail heb je een prachtig uitzicht over Stowe.

                                                           At the end of the trail you have a beautiful view of
Stowe.

Mountain Road begint in Stowe (Tin City) en aan deze weg staan vele chalets, motels, restaurants en cafés: deze weg leidt tot de hoogste top van het gebied, de 1339 m hoge Mount Mansfield. Halverwege de Mountain Road loopt er een weg richting de Trapp Family Lodge. Deze weg heet de Luce Hill Road en gaat over in de Trapp Hill Road. Ik ben gestopt bij de Trapp Deli and Bakery (foto hier boven) en heb hier een heerlijk gebakje buiten gegeten en had een prachtig
uitzicht over Mount Mansfield. Echt een aanrader om hier te stoppen.

Mountain Road starts in Stowe (Tin City) and on this road are many chalets, motels, restaurants and cafes, this road leads to the highest peak of the region, the 1339 meter high Mount Mansfield. Halfway through the Mountain Road there is a road leading to the Trapp Family Lodge. This road is called Luce Hill Road and passes on Trapp Hill Road. I stopped at the Trapp Deli and Bakery (picture above) and ate a delicious pastry outside and had a beautiful
view over Mount Mansfield. Really a must to stop here.

Het plaatsje Stowe doet met zijn bergen en alpenweiden sterk aan Oostenrijk denken. Dat is precies de reden dat de familie Von Trapp zich hier in 1942 vestigde. De familie Von Trapp trad op als de Trapp Family Singers en waren internationaal bekend. Op het repertoire stonden klassieke stukken en volksmuziek. Het gezin werd wereldberoemd door de musical The Sound of Music die Hollywood over hun leven maakte. Op dit moment wordt de lodge gerund door Johannes Von Trapp, met zijn 71 jaar de jongste zoon van de Von Trapp-kinderen.

The town of Stowe looks like the mountains and alpine meadows in Austria. That is exactly why the Von Trapp family settled here in 1942. The Von Trapp family acted as the Trapp Family Singers and were internationally known. The repertoire featured classical pieces and folk music. The family was world famous by the musical The Sound of Music which Hollywood made about their lives. Currently the
lodge is run by Johannes von Trapp with his 71 years the youngest son of the Von Trapp children.

De Trapp Family Lodge is een luxe bergresort met 96 gastenkamers: standaardkamers en suites. Daarnaast zijn er honderd Guest Houses en zestien Villa's. Het restaurant serveert Oostenrijkse en Amerikaanse gerechten. Vanuit hier kun je mooie wandel en fietstochten volgen.

The
Trapp Family Lodge is a luxury mountain resort with 96 guest rooms: standard rooms and suites. There are one hundred guest houses and sixteen villas. The restaurant serves Austrian and American cuisine. From here you can follow beautiful hiking and cycling trails.Naast de lodge is ook een kleine begraafplaats dat in de tuin ligt. Onder het Mariabeeld is hier het graf waar de kapitein in 1947 zijn laatste rustplaats vond. In 1987 werd ook Maria hier begraven. Links en rechts zijn de graven van een aantal overleden kinderen, waaronder zoon Werner die in 2007 overleed.

Next to the lodge is also a small cemetery in the garden. Here, below the Maria statue is the grave where the captain found his last resting place in 1947. In 1987, Maria was buried here too. Left and right are the graves of a number of deceased children, including son Werner who died in 2007.

De Chapel is een kleine kapel iets hoger op de berg die zoon Werner Von Trapp eigenhandig bouwde als dank voor het veilig terugkeren uit de oorlog.

The Chapel is a small chapel a little higher on the mountain that son Werner Von Trapp built himself as a thank-you for returning safely from the war.

                                             Vanuit de lodge heb je een prachtig
uitzicht op Mount Mansfield.

                                               From the lodge you have a beautiful
view of Mount Mansfield.

Na een bezoek aan de Trapp Family Lodge zijn we de Mountain road weer gaan vervolgen richting Stowe Mt Mansfield Ski area.

After visiting the Trapp Family Lodge, we continued the Mountain Road to the
Stowe Mt Mansfield Ski Area.                                       
                                        Hier vind je
lodges ,  kuuroorden, restaurants en een winkelgelegenheid.

                                               Here you will find
lodges, spas, restaurants and a shopping area.

Sinds de jaren dertig van de 20ste eeuw is het
dorp een belangrijk skioord. 's Winters komen er horden skiërs om te genieten van de beste hellingen uit de regio. 's Zomers kun je ook activiteiten in de buitenlucht doen.

Since the 1930s, is the
village an important ski resort. During the winter there are hordes of skiers that enjoy the best slopes in the region. In the summer, you can also do outdoor activities.

Als de sneeuw gesmolten is volg de weg door Smugglers Notch in het noordwesten van Stowe (de VT 108, de weg is dicht in de winter). Deze smalle weg die door de bergen loopt heeft aan beide zijde ongeveer een 305 meter hoge cliff. Er zijn hier genoeg parkeergelegenheden waar je onderweg kunt stoppen.

If the snow has cleared, be sure to take a drive through Smugglers Notch, northwest of Stowe on VT 108 (the road's closed in winter). This narrow pass slices through mountains with 1000ft Cliffs on either side, and there are plenty of places where you can stop along the way.                       Je kunt hier wandelen en
rotsklimmen. Niet geschikt voor mensen met een slechte conditie. 

                               You can go hiking and
rock climbing. Not suitable for people with a bad condition.


@MK


 
eXTReMe Tracker