NEW HAMPSHIRE - THE GRANITE STATE

Hoofdstad: Concord.

Locatie: New Hampshire is een staat in de New England regio van het Noordoostelijke deel van de VS. De staat wordt in het noorden begrensd door de Canadese provincie Québec, in het oosten door Maine en de Atlantische Oceaan, in het zuiden door Massachusetts en in het westen door de Connecticut River, die New Hampshire scheidt van de staat Vermont.  

Klimaat: New Hampshire heeft een vochtig continentaal klimaat met warme vochtige zomers en koude
natte winters. 

Beste reistijd: Afhankelijk van wat je gaat doen, maar wat later in de lente en zomer en in het begin van
de herfst zijn de beste maanden om New Hamsphire te bezoeken.

Hoogtepunten: Hampton, Portsmouth, Jackson, Kancamagus Highway, Lake Sunapee Region, North Conway,  Pinkham Notch, White Mountains en vele andere bezienswaardigheden, te veel om op te noemen.

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van New Hampshire:

Meer dan 600 jaar voordat de Engelsen de streek koloniseerden die later bekend zou worden als New Hampshire, hadden de Noormannen of Vikingen uit Skandinavië al verscheidene reizen langs de kust ondernomen. Volgens sommige historici hebben zij eind 10de eeuw zelfs enkele winters in het kustgebied van New Hampshire gewoond. New Hampshire werd in 1623 gekoloniseerd met toestemming van de Britse kroon. Daarvóór was het gebied al verkend door Martin Pring (1603) en Samuel de Champlain (1605), maar het ruige, ondoordringbare binnenland bleef lang het domein van de Algonkin-Indianen. De eerste permanente nederzetting of kolonie werd bij Dover gesticht. In 1630 werd Portsmouth gegrondvest door anglicaanse boeren en vissers. New Hampshire kreeg deze naam in 1629, toen Captain John Mason een landconcessie verkreeg voor het gebied tussen de Merrimack River en Piscataqua River. Het gebied werd genoemd naar het graafschap Hampshire in Engeland. Veel inwoners van New Hampshire werden het Brits gezag moe en verlangden naar onafhankelijkheid. In december 1774 overmeesterde een groep vrijheidsstrijders de Britse troepen van het Fort William and Mary (het latere Fort Constitution) en maakten zich meester van de wapens en de munitie die in het fort waren opgeslagen. New Hampshire was van de dertien Amerikaanse koloniën ook de eerste die zich onafhankelijk van Groot Brittannië verklaarde (1776).  

 
Liedjes over New Hampshire:


1. Genesis - White Mountain.  
2.
Jay-Z Parody - Granite State of Mind
3. 
Jimmy Lehoux - White Mountain Fever.
4.
Bill Morrissey - Live Free or DieCapital: Concord.

Location: New Hampshire is a state in the New England region of the Northeastern part of the USA. The state is bordered in the north by the Canadian province of Quebec, on the east by Maine and the Atlantic Ocean, on the south by Massachusetts and in the west by the Connecticut River, which separates New Hampshire from the state of Vermont.

Climate: New Hampshire experience a humid continental climate with warm, humid summers and cold,
wet winters.

Best time to visit: Depending on what you want to do, but late-spring and late-summer and early-fall
are the best months for visits.

Highlights: Hampton, Portsmouth, Jackson, Kancamagus Highway, Lake Sunapee regio, North Conway, Pinkham Notch, White Mountains and many other highlights too many to mention.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands.

History of New Hampshire:

More than 600 years before the English colonized the region that would later be known as New Hampshire, the Normans or Vikings from Scandinavia had already taken several journeys along the coast. According to some historians the Normans or Vikings have lived here during the winters in the coastal region of New Hampshire at the end of 10th century. With permission of the British crown New Hampshire was colonized in 1623. Before that, the area was already explored by Martin Pring (1603) and Samuel de Champlain (1605), but the rough impenetrable outback remained the domain of the Algonquian Indians. The first permanent settlement or colony was founded at Dover. In 1630, Portsmouth was founded by Anglican farmers and fishermen. In 1629, New Hampshire was given this name when Captain John Mason acquired a land concession for the area between the Merrimack River and Piscataqua River. The area was named after the county of Hampshire in England. Many residents of New Hampshire were tired of the British authority and longed for independence. In December 1774, a group of freedom fighters overpowered the British troops from Fort William and Mary (later Fort Constitution) and seized the weapons and ammunition that were stored in the fort. New Hampshire was also the first of the thirteen American colonies that declared its independence from Great Britain in 1776.

Songs about New Hampshire:


1. Genesis - White Mountain.  
2. 
Jay-Z Parody - Granite State of Mind.
3.
Jimmy Lehoux - White Mountain Fever.
4.
Bill Morrissey - Live Free or Die@MK

                                                                                                       

eXTReMe Tracker