CHARLESTON





Charleston West Virginia (niet te verwarren met Charleston South Carolina) is de hoofdstad van West Virginia en is tevens de grootste stad in deze staat. 'Charles Town' werd gesticht in 1798 en heeft een in renaissancestijl gebouwd State Capitol dat uitkijkt over de Kanawha Rivier.

Charleston West Virginia (not to be confused with Charleston South Carolina) is the capital of West Virginia and is also the largest city in the state. "Charles Town" was founded in 1798 and has a Renaissance style State Capitol overlooking the Kanawha River.





Het Haddad Riverfront Park herbergt speciale jaarlijkse evenementen en concerten met af en toe een besloten bijeenkomst. Het amfitheater biedt plaats aan 2.500 mensen en heeft een prachtig uitzicht op de rivier en het centrum van Charleston.


The Haddad Riverfront Park hosts special annual events and concerts, along with the occasional private gathering. The amphitheater seats up to 2,500 people with lovely views of the river and downtown Charleston. 



Booteigenaren kunnen aanleggen bij de riverfront park en de stadsactiviteiten in alle rust vanaf het water bekijken.

Boaters can dock at the riverfront park and watch the city activity from the peace of the water.






     De South Side brug is gebouwd in 1936 en gerenoveerd in 1990. De brug is gebouwd over de Kanawha rivier.

    The South Side Bridge was built in 1936 and renovated in 1990. The bridge was built over the Kanawha River.





                         Aan de overkant van
Charleston en de Kanawha rivier vind je prachtige woonwijken.

                           Across
Charleston and the Kanawha River you will find beautiful residential areas.



De Charleston Town Center is geopend in 1983, de Town Center winkel centrum is een drie verdiepingen tellende winkel en eetgelegenheid faciliteit, met 130 speciaalzaken. In het winkelcentrum vind je onder andere Macy's, Sears en JC Penney. Er zijn ook zes grote restaurants die bevinden zich op straatniveau en 12 fastfood restaurants in de food court gelegen op de derde verdieping van het winkelcentrum.

The Charleston Town Center opened in 1983, the Town Center Mall is a three-story shopping and dining facility, with 130 specialty stores. Macy’s, Sears and J.C. Penney are the mall's current anchor stores. There are also six major restaurants located on street level and 12 fast food restaurants representing the food court, located on the third floor of the mall.





In de West-Virginia staat Capitool bevindt zich de zetel van de regering voor de Amerikaanse staat West Virginia en herbergt de West-Virginia Wetgevende macht en het kantoor van de gouverneur van West-Virginia. Gevestigd in Charleston, West Virginia, werd het gebouw gebouwd in 1932. Samen met de West-Virginia Executive Mansion  is het onderdeel van de West-Virginia Capitool Complex, een historische wijk vermeld op het nationaal register van historische plaatsen.

The West Virginia State Capitol is the seat of government for the U.S. state of West Virginia, and houses the West Virginia Legislature and the office of the Governor of West Virginia. Located in Charleston, West Virginia, the building was dedicated in 1932. Along with the West Virginia Executive Mansion it is part of the West Virginia Capitol Complex, a historic district listed on the National Register of Historic Places.






Het terrein heeft een aantal standbeelden, met Abraham Lincoln op de voorkant en Stonewall Jackson, een inwoner van de staat, in de buurt van de zuidoostelijke hoek van het plein. Het Lincoln standbeeld toont de president die in functie was op het moment van oprichting van de staat, loopt om middernacht met gebogen hoofd en een mantel over zijn kleren en is gelegen aan de voorkant van de hoofdingang van het gebouw, met uitzicht op de rivier.

The grounds include several statues, including Abraham Lincoln on the front plaza and Stonewall Jackson, a native of the state, near the southeast corner of the plaza. The Lincoln statue depicts the President, who was in office at the time of the state's incorporation, walking at midnight, head bowed, wearing a robe over his clothes, and is located in front of the main entrance of the building, facing the river.








Er zijn ook twee grote fonteinen op het terrein, in de vierhoek net achter de achteringang van het hoofdgebouw en één naar het noordwesten tussen het cultureel centrum en het Motor Vehicles gebouw, net ten oosten van de ingang van de Straat van Washington naar het plein. Ook zijn de historische Holly Grove Mansion en de West Virginia Governor's huis op het complex te vinden.

There are also two large fountains on the grounds, in the quadrangle just behind the rear entrance of the main building and one to the northwest, between the cultural center and the Division of Motor Vehicles building, just east of the Washington Street entrance to the plaza. Also at the complex are the historic Holly Grove Mansion and the West Virginia Governor's Mansion.
________________________________________________________________________________

Tips:





 
eXTReMe Tracker