HUDSON VALLEY                                                                                                                 
Het dal van de Hudson, dat zich ten noorden van New York City uitstrekt, is een gebied met interessante historische plaatsen en heel veel natuurschoon.

In 1609 zeilde de Nederlandse ontdekkingsreiziger Henry Hudson stroomopwaarts over de rivier die later zijn naam zou dragen, op zoek naar oosterse schatten. Die vond hij niet, maar hij stuitte wel op een van de inspirerendste waterroutes ter wereld. De Nederlanders vestigden rond 1620 her en der in het dal en zette handelsposten op voor de bloeiende handel in huiden met de Iroquois-indianen. Dat heeft sporen nagelaten in namen als Catskill, Kinderhook en Claverack. 

De oorspronkelijke bewoners kennen de rivier als de 'two-way river', omdat de getijden merkbaar zijn tot in Albany; langs de oevers werden ten tijde van de Onafhankelijkheidsoorlog 92 veldslagen gevochten. Het belangrijkste bolwerk van George Washington werd de latere militaire academie West Point. 


De Catskill Mountains zijn een populaire vakantiebestemming bij de New Yorkers, de ruige schoonheid trekt al tweehonderd jaar bezoekers. 

De belangrijkste wegen naar en door de Hudson Valley zijn snelwegen als Interstate Highway 87, beter bekend als de New York State Thruway, de Taconic State Parkway en US Highway 9 (US 9). De Hudson River ontspringt in het Lake Tear of the Clouds in de Adirondack Mountains, in het noordoosten van de staat New York, en kronkelt in zuidelijke richting over een afstand van 510 km naar de Upper New York Bay, waar de grote havens van New York en New Jersey liggen.
The Hudson Valley, which extends north of New York City, is an area with interesting historic sites and lots of natural beauty.

In 1609, the Dutch explorer Henry Hudson sailed upstream over the river that would later carry his name, in search of oriental treasures. He did not find them, but he did encounter one of the most inspiring water routes in the world. In 1620, the Dutch settled around the valley and established trading posts for the flourishing trade in skins with the Iroquois Indians. This has left traces in names such as Catskill, Kinderhook and Claverack. 

The original inhabitants know the river as the 'two-way river', because the tides are noticeable in Albany; along the banks, 92 battles were fought at the time of the War of Independence. The main stronghold of George Washington became the later military academy West Point. 

The Catskill Mouintains are a popular holiday destination for the New Yorkers, the rugged beauty has attracted visitors for two hundred years. 

The main roads to and through the Hudson Valley are highways such as Interstate Highway 87, better known as the New York State Thruway, the Taconic State Parkway and US Highway 9 (US 9). The Hudson River rises in the Lake Tear of the Clouds in the Adirondack Mountains, in northeastern New York State, and meanders south over a distance of 319 miles (510 km) to the Upper New York Bay, where the major port of New York and New Jersey lies. 
Bezienswaardigheden / tips Hudson Valley 2021:

1) Woodbury Common Premium Outlets: The Woodbury Common Premium Outlets is de grootste outlet dorp van Noord Amerika en ligt in Central Valley in de Hudson Valley. Het ligt 95 km ( 1 uur) vanaf New York en is makkelijk te bereiken met de auto en de bus. Ondanks je goed kunt winkelen in New York vind je hier toch de meest bekende merken voor een betere prijs. Een bezoek aan deze outlet geeft je ook een indruk van de omgeving in Hudson Valley. (Voor meer informatie raadpleeg mijn website).

2)
Highlands Falls en West Point: Highlands Falls ligt ongeveer 96 km vanaf New York City en staat bekend vanwege de ligging van West Point. Het stadje zelf is erg rustig en het aantal winkeltjes liggen rond Main Street. In de buurt van het West Point Museum zijn een aantal souveniers winkels. Maar het hoogtepunt blijft de U.S. Military Academy West Point. (Voor meer informatie raadpleeg mijn website).

3)
Poughkeepsie: Poughkeepsie is de grootste stad aan de Hudson's oostelijke oever, beroemd om Vassar, een privéschool voor vrije kunsten die tot 1969 alleen vrouwen erkende. Het hoogtepunt van Poughkeepsie is the Walkway Over the Hudson State Historic Park, de stad Poughkeepsie is niet zo indrukwekkend. Poughkeepsie wordt voornamelijk als uitvalsbasis gebruikt om andere bezienswaardigheden te bezoeken zoals het huis van Franklin D. Roosevelt en de Vanderbilt Mansion. (Voor meer informatie raadpleeg mijn website).

4)
Hudson: Hudson is een prachtige stad met een hippe, homovriendelijke community van kunstenaars, schrijvers en artiesten die de stad zijn ontvlucht. Op Warren Street, de hoofdweg door de stad, staan tal van antiekwinkels, high-end meubelzaken, galeries en cafés. Geniet van alle cultuur die deze vriendelijke stad te bieden heeft, van kunst, muziek, dans en performance, de stad Hudson heeft voldoende te bieden. (Voor meer informatie raadpleeg mijn website)Highlights / tips Hudson Valley 2021:

1)
Woodbury Common Premium Outlets: The Woodbury Common Premium Outlets is the largest outlet village in North America and is located in Central Valley in the Hudson Valley. It is 60 miles (95 km, 1 hour) from New York and is easy to reach by car and bus. Despite shooping is great in New York, you will find here the best known brands for a much better price. A visit to this outlet also gives you an impression of the area in the Hudson Valley. (For more information please review my website).

2)
Highland Falls and West Point: Highland Falls is about 60 miles (96 km) from New York City and is known for the location of West Point. The town itself is very quiet and the number of shops are around Main Street. There are a number of souvenir shops near the West Point Museum. But the highlight remains the U.S. Military Academy West Point. (For more information please review my website).

3)
Poughkeepsie: Poughkeepsie is the largest town on Hudson's east bank famous for Vasser, a private liberal-arts college that until 1969 only admitted women. The highlight of Poughkeepsie is the Walkway Over the Hudson State Historic Park, the town of Poughkeepsie is not that impressive. Poughkeepsie is mainly used as a base to visit other attractions such as the home of Franklin D. Roosevelt and the Vanderbilt Mansion. (For more information please review my website).

4)
Hudson: Hudson is a beautiful town with a hip, gay friendly community of artists, writers and performers who fled the city. On Warren Street, the main roadway through town, is lined with antiques shops, high-end furniture stores, galleries and cafes. Take in all the culture of this friendly city has to offer, from art, to music, to dance and performance, the City of Hudson has much to offer. (For more information please review my website).    

@MK 


 
eXTReMe Tracker